Energistaven er laget i rustfritt stål og fylt med spesialbehandlet
Grandervann. Brukes i mindre beholdere. Tåler ikke frost eller
temperaturer over 60 grader celsius.

[Tilbake til produktsiden]